Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Avustukset

Kylien kehittämisraha 2022

Soinissa kylät, seurat ja yhdistykset ovat vahvasti mukana luomassa kuntamme sosiaalista pääomaa ja yhteisöllisyyttä. Kuntastrategian painopistealueen ”elinvoimainen kunta” -mukaisesti, yksi toimenpiteistä on kehittää kuntaa yhdessä asukkaiden, yritysten ja yhdistysten kanssa. Kylien kehittämisraha on suunnattu Soinin kylien kehittämiseen ja on näin osa osallistavaa budjetointia sekä kylien ja kunnan yhteistä kehittämistä.  Kylien kehittämisraha lisää mahdollisuuksia kylien elinvoiman sekä hyvinvoinnin tukemiseen ja lisäämiseen.

Vuoden 2022 haut ovat 28.3.–14.4.2022 ja 29.8.-9.9.2022.

Kehittämisrahaa voi hakea kahdesti vuodessa, hakuperusteet ovat samat. Kehittämisrahojen jakamisesta päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen.

Kylien kehittämisrahaa on varattu vuoden 2022 talousarvioon 10.000 euroa. 

Kylien kehittämisrahan jakoperusteet

 • Hakemuksessa tulee esittää kehittämiskohteen lisäksi toteutettavat toimenpiteet, toteutustapa ja toteuttajataho, aikataulu ja rahoitussuunnitelma sekä kustannusarvio
 • Kehittämiskohde ei voi saada muuta julkista rahoitusta (esim. LEADER-rahoitusta)
 • Kehittämiskohteen tulee palvella mahdollisimman suurta osaa kylän asukkaista
 • Kaikkea varattua rahaa ei välttämättä jaeta kokonaan, jaettava summa riippuu tehdyistä hakemuksista ja hankkeista.
 • Hakijana on oltava kyläyhdistys, osuuskunta, kylässä toimiva yhdistys tai niiden yhteenliittymä
 • Kylien kehittämisrahoista päätetään kunnanhallituksessa hakuaikojen päättymisen jälkeen
 • Kylien kehittämisrahaa saavien toimijoiden tulee raportoida hankkeen etenemisestä ja toteutumisesta kunnanhallitukselle
 • Kylien kehittämisrahaa ei myönnetä poliittiseen, uskonnolliseen tai aatteelliseen toimintaan.
 • Tukea ei voi käyttää kunnan lakisääteisten toimintojen rahoittamiseen eikä tieverkon perusparannukseen
 • Kylien kehittämisrahahankkeiden toteutusaika on vuoden 2022 loppuun

Tukisummat ja tuen maksaminen:

 • Pienet hankkeet (enintään 1.000 €, alv 0 %). Kunnan tuki (kylien kehittämisraha) voi olla 100 %.
 • Keskisuuret hankkeet (1.000–10.000 €, alv 0 %) kunnan tuki voi olla enintään 50 %.
 • Tuki lasketaan alv-verottomasta summasta
 • Avustus maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten ja hankkeesta tehtävän loppuraportin mukaisesti
 • Maksatushakemuksen liitteeksi tarvitaan laskukopiot sekä tositteet suoritetuista maksuista
 • Maksatushakemus tulee toimittaa 30.11.2022 mennessä.

Hakemuslomake 29.8.2022-9.9.2022

Maksatushakemus 2022

Yleis- ja kohdeavustukset

Lisätiedot tästä linkistä.

Yksityistieavustukset

Lisätiedot tästä linkistä.