Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Eränkäynnistä lumovoimaa - luonto- ja metsästysmatkailun tuotteistaminen

Harvaan asuttujen alueiden luonto-, ruoka-, kalastus- ja metsästysmatkailun kehittäminen

Hankkeen nimi: Eränkäynnistä lumovoimaa - luonto- ja metsästysmatkailun tuotteistaminen

Vastuuorganisaatio: Soinin kunta

Hankkeen toteutusaika: 14.9.2022 -30.9.2023               

Kokonaiskustannukset: 98530,10 €

Julkinen tuki: 88670,36 €

Kuvaus hankkeesta:

Soinin kunta on pitkäjänteisesti tehnyt yhteistyötä matkailu- ja palvelusektorin yritysten kanssa kunnan ja lähialueiden matkailupalveluiden kehittämiseksi. Soinin luontokohteita ei toistaiseksi ole hyödynnetty matkailullisesti läheskään potentiaalia vastaavalla tavalla. Soinissa ja lähialueilla toimii aktiivisesti useita metsästysseuroja sekä pienyrityksiä, joilla matkailu on tärkeänä osana liiketoimintaa. Soinin alueella on luonnollisesti rikas lajikanta, vahvat perinteet metsästykseen ja luontoliikuntaan. Alueella nähdään potentiaalia luontomatkailun ja metsästysmatkailun osalta yhteistyön tiivistämiseen, kumppaniverkoston kokoamiseen, uusien luonto- ja metsästysmatkailutuotteiden kehittämiseen sekä alueen tunnettuuden edistämiseen matkailukohteena. Alueella on erityislaatuisia mahdollisuuksia tulla tunnetuksi nimenomaan luonto- ja metsästysmatkailukohteena monimuotoisen luonnon ja metsästysmaastojen, aktiivisen yhdistystoiminnan sekä pitkän metsästysperinteen ansiosta.

Hankkeessa kartoitetaan metsästys- ja luontomatkailutoimijat, luodaan alueelle uudentyyppinen yhteistyöverkosto harvaan asutun alueen ominaisuudet huomioiden, haetaan ja testataan parhaita käytäntöjä kansallisesti sekä mahdollisesti kansainvälisesti. Alueella on tarve tunnistaa luonto- ja metsästysmatkailun mahdollisuudet, hyödyntää niitä paremmin ja rakentaa olemassa olevat mahdollisuudet myytäviksi tuotteiksi. Soinissa järjestettävät Luonto- ja erämessut kokoavat yhteen luonnosta, metsästyksestä, kalastuksesta kiinnostuneita paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti. Tulevana kesänä 2023 tapahtumaa hyödynnetään yhteistyöverkoston osaamisen kehittämisessä, verkoston laajentamisessa kansallisella tasolla sekä hankkeessa kehitettävien tuotteiden testauksessa ja tunnetuksi tekemisessä.

Tavoitteet:

Hankkeen tuloksena syntyy uusi metsästys- ja luontomatkailun yhteistyöverkosto, joka pystyy tuottamaan palveluratkaisuja matkailijoille sekä hankeaikana että sen jälkeen. Hankkeen toimenpiteiden tuloksena syntyy alueellisesti merkittäviä uusia, pilotoituja metsästys- ja luontomatkailutuotteita ja –palveluita.

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmänä ovat paikalliset ja lähialueen (Soini, Perho, Karstula, Kyyjärvi) matkailu-, majoitus-, kuljetus-, ravintola- ja cateringalan yritykset sekä oheispalveluiden tuottajat, metsästykseen ja luonnossa harrastamiseen liittyvät yhdistykset ja matkailun oheissisältöjä tuottavat yhdistykset. Lisää toimijoita haetaan verkostoon hankkeen toimenpiteiden kautta.

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot:

Eeva-Marja Jokinen, matkailu- ja viestintäkoordinaattori/projektipäällikkö, eeva-marja.jokinen@soini.fi, p. 040 660 8134