Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Viestinnästä voimaa yhteistyöhön

Maaseudun kehittäminen

Hankkeen nimi: Viestinnästä voimaa yhteistyöhön

Vastuuorganisaatio: Soinin kunta

Hankkeen toteutusaika: 1.1.-31.12.2022            

Kokonaiskustannukset: 40 000 €

Julkinen tuki: 32 000 €

Kuvaus hankkeesta:

Soinissa on paljon aktiivisia yhdistyksiä, jotka järjestävät monenlaisia tapahtumia ja ovat toteuttaneet isojakin investointeja Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta. Haasteena on koettu eri yhdistysten välisen viestinnän heikkous ja monet tapahtumat ovat osuneet päällekkäin. Näiden vilkkaiden aikojen väliin jää puolestaan ajankohtia, jolloin ei ole tapahtumia ollenkaan. Tarve yhteiselle toimivalle tapahtumakalenterille on noussut esille useassa yhteydessä. Yhdistysten viestinnän kehittämistä ja yhteistä tapahtumakalenteria  on esitetty myös aiempien hankkeiden jatkotoimenpiteeksi. Tärkeää on myös huomioida ihmiset, jotka eivät kuulu mihinkään yhdistyksiin eli ns. neljäs sektori. Tavoitteena on myös heidän tavoittaminen ja aktivointi Soinissa järjestettäviin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.

Olennainen osa uutta toimintamallia on viestintä, jota selkeytetään ja varmistetaan tiedonkulku eri toimijoiden välillä.  Ajatuksena on saada aikaan “alusta”, jossa yhdistysten välinen viestintä on helppoa ja tapahtumakalenteri, joka on helposti kaikkien käytettävissä.  “Alusta” linkittyy tapahtumamarkkinointiin ja yhdistystoimintaan. Matkailun kannalta on olennaista, että myös tapahtumatarjonta on helposti löydettävissä. Tavoitteena on toimiva digitaalinen alusta yhdistysten, kunnan ja muiden toimijoiden viestintään. Sama alusta voi toimia toimijoiden välisessä viestinnässä ja markkinointiviestinnässä ulospäin. Tärkeää on saada koottua toimijat yhteen tiedonvaihtoa varten.  

Hankkeen tavoitteena on saada Soinin reitistöjä, liikuntapaikkoja ja muita vapaa-ajanviettokohteita entistä parempaan käyttöön tapahtumien avulla ja tätä kautta myös parantaa yhdistysten varainkeruumahdollisuuksia, joka puolestaan lisää yhdistysten elinvoimaa. Elinvoimaiset yhdistykset puolestaan tuottavat positiivista sosiaalista pääomaa niin alueen vakituisille kuin vapaa-ajanasukkaille kuin satunnaisille kävijöille.

Tavoitteet:

Hankkeen päätavoitteena on luoda toimintamalli yhdistysten väliseen yhteydenpitoon ja tätä kautta vahvistaa yhdistysten toimintaa. Yhdistykset tuodaan yhteen ja luodaan jatkuvan yhteistyön ja kehityksen malli. Toimintamalli rakennetaan yhdessä yhdistysten kanssa. Toimintamalli suunnitellaan pitkällä tähtäimellä itseohjautuvaksi ja jatkuvaksi. Yhdistysten merkitys tapahtumien järjestämisessä huomioidaan toimintamallissa. 

Hankkeen kohderyhmä:

Hankkeen kohderyhmä ja hyödynsaajat ovat Soinin ja lähialueen yhdistykset, paikalliset asukkaat sekä matkailijat.  

Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot:

Eeva-Marja Jokinen, matkailu- ja viestintäkoordinaattori/projektipäällikkö, eeva-marja.jokinen@soini.fi, p. 040 660 8134