Alajärven kaupungin maaseututoimi hoitaa Vimpelin kunnan  maaseutu- ja lomahallinnon sekä maaseutuelinkeinojen kehittämistehtävät. Maaseututoimialan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki. Hallinto koskee myös maatalousyrittäjien lomituspalveluita lomituspalvelulain (1231/96) ja turkistuottajia lomituspalvelulain (1264/2009) sekä lomituspalvelujen toimeksiantosopimuksen mukaista toimintaa.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen tehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekisteriä.

Vuonna 2019 Soinissa maatilojen määrä on 108 tilaa, joista kotieläintiloja on 28 kpl, josta maitotilojen määrä on 20 kpl. Viljelyksessä oleva peltopinta-ala on 3 222 ha. Tärkeimmät peltoviljelykasvialat ovat monivuotiset kuivaheinä, - säilörehu-, laidun- ja tuorerehunurmet 1 685 ha, kaura 500 ha, rehuohra 234 ha, viherlannoitusnurmet 57 ha, monimuotoisuuspelto, riista 53 ha, Suojavyöhyke-, luonnonhoitopelto- ja kesantonurmia on yhteensä 360 ha.

Tietoa maataloustukiasioista Ruokavirasto

Viljeliijän verkkoasiointipalvelu Vipu

Maaseudun kehittämispalveluiden tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä maatalouden, maaseudun pienyritystoiminnan ja elinvoimaisuuden että yrittäjien ammattitaidon parantamiseksi.

Yhteystiedot:
Jukka Rantala, vs. maaseutuasiamies, puh. 040 757 6370 6706, sähköposti jukka.rantala(at)alajarvi.fi
Sirpa Haukilehto, vt. lomatoimenjohtaja, puh. 040 837 7345, sähköposti sirpa.haukilehto(at)alajarvi.fi

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Lomatoimi

Ruokaviraston tavoitteellinen maksuaikataulu Syksy 2019 ja kevät 2020

 


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna