Vuonna 2018 Soinissa maatiloja on yhteensä 108, joista kotieläintiloja 25 kpl, josta maitotiloja 19 kpl. Viljelyksessä oleva peltopinta-ala on 3 317  ha. Tärkeimmät peltoviljelykasvialat ovat monivuotiset kuivaheinä, - säilörehu-, laidun- ja tuorerehunurmet 1 720 ha, rehuohra 190 ha, kaura 525 ha, kevätrypsi/-rapsi 90 ha, viherlannoitusnurmet 70 ha, kumina 40 ha.  Suojavyöhyke-, luonnonhoitopelto- ja kesantonurmia on yhteensä n. 400 ha.

Maaseututoimi hoitaa kunnalle laissa säädetyt maaseutuviranomaistehtävät sekä huolehtii muiden maaseutuelinkeinoja koskevien lakien, asetusten ja päätösten täytäntöönpanosta siten kuin siitä erikseen säädetään.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi ottaa vastaan maatalouden EU- ja kansalliset tukihakemukset sekä käsittelee nämä n. 4600 tukihakemusta, tekee niihin päätökset ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Tukikäsittelyn lisäksi tarkastetaan ja tehdään päätökset peto- ja hirvivahingoista sekä tarkastetaan hukkakauratilat ja tehdään torjuntaohjeet ja tarvittavat päätökset.

Maatalouden ja maaseudun pienyritystoiminnan kehittäminen tapahtuu maaseututoimen osalta olemassa olevien henkilöstöresurssein yhteistyökumppaneiden kanssa hyödyntäen meneillään olevia hankkeita ja muita ulkopuolisia rahoituslähteitä. 

Mavin tavoitteellinen maksuaikataulu Kevät 2019


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna