KUULUTUS 60/2019

EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN; YRITYSLAAKSON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville ehdotus Soinin Yrityslaakson asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta ehdotusvaiheen kuulemista varten.

Yrityslaakson kaava-alue sijoittuu Yrityslaakson teollisuusalueelle n. 2,5 km Soinin liikekeskustasta pohjoiseen. Alue rajautuu länsipuolelta Möksyntiehen (yhdystie 17529) ja koillispuolelta Kuninkaanjokeen.

Yrityslaakson kaavamuutoksen ja ‐laajennuksen tavoitteena on täydentää ja tarkistaa asemakaavaa siten, että Kohiwoodin saha‐alueelle osoitetaan laajennus sekä uusi lämpölaitoksen paikka. Lisäksi laajennuksella mahdollistetaan Tukkitien jatkaminen Karstulantien suuntaan.

Ehdotusvaiheen kaava-aineisto pidetään nähtävillä 11.11-10.12.2019 välisen ajan Soinin kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla www.soini.fi. Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana:

Soinin kunta/kunnanhallitus
Multiantie 27 A

63800 Soini

TAI

soinin.kunta@soini.fi

 

Soinissa 8.11.2019

Soinin kunnanhallitus

 

 

Kuulutus 60/2019 Yrityslaakson asemakaavan muutos ja laajennus aineisto

Vanhenee: 
11.12.2019
Alkaa: 
8.11.2019

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna