KUULUTUS 61/2019

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN; KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville ehdotus Soinin Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta valmisteluvaiheen kuulemista varten.

Kirkonseudun osayleiskaava-alue sijoittuu kuntakeskuksesta koilliseen olevalle alueelle Möksyntien ja Karstulantien välisellä alueella sekä Karstulantien eteläpuolella. Suunnittelualueen laajuus on noin 330 ha.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena ohjaamaan asemakaavoitusta sekä uuden tieyhteyden sijaintia sekä muuta yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Uusi tieyhteys osoitetaan Möksyntien varrella olevalta Yrityslaakson teollisuusalueelta Karstulantielle ja edelleen Soinin keskustan teollisuusalueelle. Tieyhteyden osoittaminen perustuu laadittuun tiesuunnitelmaan, Soilcon Oy, 2018.

Valmisteluvaiheen kaava-aineisto pidetään nähtävillä 11.11-10.12.2019 välisen ajan Soinin kunnanvirastolla sekä kunnan kotisivuilla www.soini.fi. Kaavan laatijan edustaja on tavattavissa tiistaina 19.11. 2019 klo 14.00 – 18.00 Soinin kunnanvirastolla.
Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus esittää kirjallinen mielipide kaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana:

Soinin kunta/kunnanhallitus
Multiantie 27 A

63800 Soini

TAI

soinin.kunta@soini.fi

 

Soinissa 8.11.2019

Soinin kunnanhallitus

 

Kuulutus 61/2019 Kirkonseudun osayleiskaavan muutos ja laajennus.aineisto

Soini_OYK_Luonnos_20092019_Kaavakartta

Vanhenee: 
11.12.2019
Alkaa: 
8.11.2019

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna