Minun maani -hanke käynnistyy Soinin kunnan alueella.

Hankkeen tarkoituksena on selvittää Soinin kunnan alueella maata omistavien halukkuutta ja ajatuksia tuottamattomien maa-alueiden hyötykäyttöön saattamiseksi. Kunnan alueella sijaitsee merkittävän isoja määriä tuottamattomia maa-alueita. Tällaisia ovat esimerkiksi viljelemättömät pellot, tuotannosta vapautuneet tai lähiaikoina vapautuvat turvetuotantoalueet tai muuten vain hoitamattomiksi jääneet maat.

Selvitys tapahtuu nettikyselynä, johon pääset vastaamaan esimerkiksi alla olevasta linkistä. Kysely avautuu kesäkuun alkupuolella, ja on avoinna kesäkuun ajan.

Tällaisten tuottamattomien maa-alueiden hyötykäyttöön saattaminen on ensisijaisesti tulevaisuuden tulonlähde maanomistajalle, mutta sillä on myöskin merkittävä työllistävä vaikutus paikkakunnalle. Asialla on huomattava vaikutus kylien elinvoimaisuuteen, viihtyisyyteen ja toimeliaisuuteen. Oma osansa ilmastonmuutoksen keskellä on myös hiilensidonnalla ja kotimaisella huoltovarmuudella.

Perinteisten käyttömuotojen rinnalle kuten metsitys ja viljely on noussut uusia vaihtoehtoja kuten tutkimusyhteistyö hiilensidontaan liittyen ja kosteikkoviljelyn eri vaihtoehdot.

Hankkeessa on mukana Soinin Metsänhoitoyhdistys, MTK-Soini, Soinin Kunta ja Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelut. Hanketta on rahoitettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta.

Kaikki innolla ja ennakkoluulottomasti vastaamaan kyselyyn. Pidetään maaseutu vireänä!


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna