KUULUTUS 53/2020 valmisteluvaiheen kuuleminen, Kimpilamminkankaan tuulivoimaosayleiskaavan laatiminen

Kuulutuksen materiaali:

Kaavaselostus.pdf
Kimpilamminkangas_Soini_Kaavakartta_luonnos_20200615.pdf                              
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite_1_Soini_kaavaselostus_kansilehti.pdf                              
Liite_2_Soini_kaavaselostus_kansilehti.pdf                  
Liite 2 Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista lausunnoista.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanhenee: 
26.9.2020
Alkaa: 
12.8.2020

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna