Avustusten haku

Yhteistoiminta-alueen kuntien talousarvioissa varataan vuosittain määräraha paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen. Määrärahan jakamisesta päättää kulttuuripalvelut tuottava sivistyslautakunta.

Kulttuuripalvelujen avustusmäärärahoista jaetaan ainoastaan kohdeavustuksia. Niitä myönnetään yhteistoiminta-alueen kunnissa toimiville, kulttuuritoimintaa harjoittaville yhdistyksille, yksityishenkilöille ja rekisteröimättömille toimintaryhmille.

Kohdeavustus myönnetään kertaluontoisen hankkeen, tapahtuman tai toiminnan toteuttamiseen, koulutukseen, kuljetuskustannuksiin, asiantuntijapalkkioihin, harrastustoimintaa palvelevan erityiskaluston hankkimiskustannuksiin, tutkimustyöhön, uusien työmuotojen kokeilemiseen sekä erilaisten tallenteiden tekemiseen.

Kohdeavustus myönnetään ainoastaan hakemuksessa mainittavan, avustuksen käyttövuoden aikana toteutettaviin hankkeisiin ja samaa tarkoitusta varten ainoastaan yhdelle hakijataholle kerrallaan.

Kohdeavustus maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille jälkikäteen, kuitteja ja avustuksen käyttöä koskevaa selvitystä (järjestetyn retken, tapahtuman, tms. osanottaja- tai yleisömäärä) vastaan.

Avustuksen saajan on toimitettava tarvittavat tiedot kulttuuritoimistoon  mahdollisimman pian kustannusten toteumisen jälkeen, kuitenkin viimeistään vuoden viimeiseen arkipäivään mennessä.

Tositteiden toimittamisesta ei muistuteta erikseen, eikä myöhästyneitä selvityksiä hyväksytä. Kohdeavustuksen käyttötarkoitusta ei voi muuttaa jälkikäteen.

Avustushakemus


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna