Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa toimialan kehittämisestä ja luo edellytykset määrärahan puitteissa toimialan onnistumiseen tehtävissään. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten yhteyksien koordinoinnista ja asiakaspalvelun tuloksellisuudesta sekä osaston yhteisistä hankinnoista.

Hankkeiden taloudellinen toteuttaminen edellyttää suunnitteluvalmiuden pitämistä riittävänä. Suunnittelussa käytetään pääasiassa ostopalveluita. Rakentamisessa käytetään urakoinnin eri muotoja sekä osaurakoinnin ja oman työn yhdistelmiä. Rakentaminen toteutetaan taloudellisesti ja olevat resurssit käytetään tehokkaasti ja joustavasti.

Tekninen hallinto vastaa seuraavien toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä:

Yleiset alueet
Jätehuolto
Metsätalous
Kiinteistötoimi
Vesi- ja viemärilaitos
Teknisen toimen sisäiset palvelut
Rakentaminen ja rakennuttaminen
Puhdistuspalvelut
Ravitsemispalvelut
Rakennusvalvonta
Ympäristötoimi

 

TEKNINEN TOIMI    
Tekninen johtaja Honkola Pentti 040 550 6151
vs. Tekninen johtaja Sironen Sami 040 809 9330
Teknisen toimen toimistosihteeri Yli-Sikkilä Maria 040 707 4503
Puhdistuspalveluesimies Mäki Anita 040 661 8639
Ravitsemispalveluesimies / keskuskeittiö Heikinmäki Kaarina 06 2412 2625
Ruokakuljetus   040 522 4304
Kiinteistönhuoltoesimies Leppänen Aimo 040 596 7143
Ammattimies Mäki Anssi 040 049 2405
Ammattimies/viemärilaitos Honkola Mikko 040 707 1166
Ammattimies Viirumäki Markku 040 760 9891
Ammattimies Collin Janne 040 653 1441
Ammattimies Salo Ari-Matti 040 754 2337
Kiinteistöpäivystys iltaisin ja viikonloppuisin Ammattimies 040 754 2335
vs. Rakennustarkastaja / Ympäristösihteeri Keisala Kristian 040 841 5553
Rakennusvalvonnan toimistosihteeri Sironen Kirsi 044 550 1598
Pelastuslaitos Vehkamäki Juha 044 754 1643

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna