KUULUTUS

Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 29.3.2017 antanut päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Suomen Hyötytuuli Oy:n tuulivoimahankkeen voimaloiden korotukseen Soinin kunnassa.

Päätös on nähtävillä 31.3.2017 - 18.4.2017 Soinin kunnan virallisella ilmoitustaululla (os. Multiantie 27 A) kunnantalon aukioloaikoina sekä sähköisesti Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivuilla ymparisto.fi/yva-paatokset/etelapohjanmaa.

28_2017 Paatos ymparistovaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Soinin Pesolan tuulivoimahankkeen voimaloiden kokonaiskorkeuden muutoksesta.pdf

28_2017 Paatos ymparistovaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta Soinin Pesolan tuulivoimahankkeen voimaloiden kokonaiskorkeuden muutoksesta_2.pdf

Vanhenee: 
19.04.2017
Alkaa: 
31.03.2017

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna