KUULUTUS

Alapuolella linkit nähtävillä olevaan kaavaehdotusmateriaaliin.
Kuulutus materiaaleineen nähtävillä Soinin kunnantalon virallisella ilmoitustaululla kunnantalon aukioloaikoina 5.6.-21.6.2017 sekä 31.7.-15.8.2017 välisenä aikana. Kunnantalon ollessa suljettuna kesäsulun ajan (22.6. - 30.7.2017) kaavamateriaali on nähtävillä Soinin kirjastossa os. alajärventie 2 kirjaston aukioloaikoina.

Liite 1 Pesolan tuulivoimahankkeen rakentamisalueiden kasvillisuus- ja luontotyyppikuvaukset kaavaehdotus II.pdf

Liite 2. Pesolan tuulivoimahankkeen luontoselvitys.pdf

Liite 3. Pesolan, Korkeanmaan ja Möksyn tuulivoimapuistot. 110 kV liityntävoimajohdon luontoselvitys.pdf

Liite 4. Pesolan-Korkeamaan tuulivoimahankkeen lepakkoselvitys.pdf

Liite 5. Pesolan-Korkeamaan tuulivoimahankkeen liito-oravaselvitys.pdf

Liite 6. Pesolan-Korkeamaan tuulivoimahankkeen viitasammakkoselvitys.pdf

Liite 7. Pesolan tuulivoimahankkeen pesimälinnustoselvitys.pdf

Liite 8. Pesolan-Korkeamaan tuulivoimahankkeen metsäkanalintuselvitys.pdf

Liite 11. Syysmuutonseuranta SSLTY.pdf

Liite 12 Pesolan tuulivoimahankkeen kuvasovitteet 230 m (1).pdf

Liite 13. Soini Pesola ja korkeamaa sekä Alajärvi Louhu ja Möksy tuulivoimapuistojen muinaisjäännösiventointi2013.pdf

Liite 14. Pesola_melumallinnus_kaavaehdotus_II_2017-05-09_päiv.pdf

Liite 15. Pesola_välkemallinnus_kaavaehdotus_II_2017-05-08.pdf

Liite 16. Lepakoiden muutonseurantaselvitys 2014.pdf

Liite 17. Yhteysviranomaisen lausunto YVA-selostuksesta.pdf

Liite 18. Pesola työneuvottelun muistio 04052017 tarkistettu.pdf

Liite 20. Etäisyyskartta voimaloiden sijainnin suhteesta lähimpiin vakituisiin ja lomarakennuksiin.pdf

Liite 21. Soini_Pesola_OAS_21032013 paiv 09052017_final.pdf

Liite 22. Soini_Pesola_Ehdotus_vastineet_09052017_final.pdf

Soini_Pesola_kaavaehdotus 2_09052017_1-10000.pdf

SOINI_Pesola_selostus ehdotus 2_09052017.pdf

 

Vanhenee: 
16.08.2017
Alkaa: 
05.06.2017

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna