Kaavoitus 

Kaavoituksella säädellään alueiden käyttöä ja rakentamista. Kaavaa laadittaessa suunnitellaan asuinalueiden, työpaikkojen, viheralueiden ja liikenteen sijoittuminen kaava-alueille. 

Yleispiirteisempi kaava ohjaa yksityiskohtaisempaa kaavoitusta.

Kaavatasot

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma alueiden käytöstä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava ohjaa kuntien kaavoitusta ja viranomaisten muuta alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. 

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavan uudistamistyö on alkanut 2011. Tietoa maakuntakaavasta ja vireillä olevista selvityksistä löytyy sivulta www.epliitto.fi/maakuntakaavoitus

Yleiskaava on kunnan maankäytön ja liikenteen järjestämisen yleispiirteinen suunnitelma, joka ohjaa asemakaavoitusta. Yleiskaavan hyväksyy kunnanvaltuusto.

Asemakaavoilla ja ranta-asemakaavoilla määritellään alueen käyttötarkoitus: mitä säilytetään, mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Kaavassa osoitetaan esimerkiksi rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus.

Ranta-alueiden rakentamista voidaan ohjata ranta-asemakaavalla, jonka laatimisesta vastaa maanomistaja. Yksityinen maanomistaja voi laatia ranta-asemakaavaehdotuksen, jonka hyväksymiskäsittely tapahtuu kunnassa.

Rakentaminen voi alkaa kun kaava on hyväksytty kaupungin- tai kunnanvaltuustossa, ja se on saanut lainvoiman. Kaavoitusprosessi kestää yhdestä vuodesta useisiin vuosiin.

Kuntien omien rakennusjärjestysten määräykset täydentävät voimassaolevaa lainsäädäntöä ja siihen perustuvaa maankäytön suunnittelua. Rakennusjärjestyksen tarkoituksena on hyvän rakennustavan edistäminen huomioon ottaen kaupungin ja kunnan paikalliset olosuhteet ja erityispiirteet. Soinilla, Alajärvellä ja Vimpelillä on yhteinen Järvi-Pohjanmaan rakennusjärjestys

 

Kimpilammenkankaan tuulivoimaosayleiskaavan materiaalia:
Kimpilamminkangas_Soini_Kaavakartta_luonnos_20200615.pdf

Kaavaselostus.pdf
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf
Liite_1_Soini_kaavaselostus_kansilehti.pdf
Liite_2_Soini_kaavaselostus_kansilehti.pdf

Liite 2 Yhteenveto osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saaduista lausunnoista.pdf

 

Oheisesta linkistä löytyy Soinin kaavat:  Tästä

 

Yhteystiedot

Tekninen toimi
Soinin kunta
Multiantie 27 A
63800 SOINI
etunimi.sukunimi(at)soini.fi

 

 

Kuva: Soinin keskusta ilmasta. Kuvaaja: Ahti Aho.

 


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna