Kuulutus 13/2019
 

Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma

Pohjanmaan vesi ja ympäristö ry on toimittanut 24.1.2019 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen kalatalouspalveluille hyväksyttäväksi esityksenÄhtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen yhteistarkkailuohjelmaksivuodesta 2019 alkaen kalataloudellisen tarkkailun osalta.Ohjelmaesityksen sisältö Esitetty kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma koostuu neljän vuoden välein tehtävistä kalastustiedustelusta sekä koekalastuksista ja -ravustuksista. Kalastustiedustelu toteutetaan koko tarkkailualueella. Koekalastukset tehdään kullekin purkualueelle soveltuvin menetelmineli joko sähkö- tai verkkokoekalastamalla. Rapujen esiintymistä selvitetään koeravustuksin samoina vuosina kuin sähkökoekalastukset. Verkkokoekalastuksen saalisahvenista määritetään lihaksen elohopeapitoisuus seitsemällä kohteella. Nähtävänäpito ja muistutusten ja mielipiteiden esittäminen
Tämä kuulutus on kuulutusaikana 6.3.20195.4.2019 nähtävillä Alajärven, Evijärven, Kauhavan, Kruunupyyn, Lappajärven, Pedersören, Ähtävän, Soinin ja Vimpelin ilmoitustaululla.
Tarkkailuohjelmaesitys on nähtävänä edellä mainituissa toimipaikoissa.Lisäksi kuulutus ja ohjelmaesitys ovat nähtävänä ELY-keskuksen Internet-sivustolla: www.ely-keskus.fi -Varsinais-Suomi -Ajankohtaista -Kuulutukset.
Asianosaisilla on mahdollisuus jättää muistutus, lausunto tai mielipide koskien kalataloudellista tarkkailuohjelmaa ennen kuin asia ratkaistaan. Muistutusten, mielipiteisen ja lausuntojen tulee perillä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksessa viimeistään 5.4.2019 ennen virka-ajan päättymistä kello 16:15. Muistutukset, mielipiteet ja lausunnot lähetetään ensisijaisesti sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi (asian diaarinumero on 163/5723/2019) tai postitse Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen toimistoon Turkuun osoitteella: PL 236, 20101 Turku.
Lisätietoja Kalastusbiologi Mika Sivil, puhelimitse 0295 023 045 tai sähköpostilla mika.sivil@ely-keskus.fi

Vanhenee: 
5.4.2019
Alkaa: 
6.3.2019

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna