Arkisto - ajankohtainen


 • Avoin työpaikka
  19.11.2019 - Lue lisää >> • Yksityistieavustushakemuksia toivotaan lisää ELY-keskukseen (Pohjalaismaakunnat)
  19.11.2019 - Lue lisää >> • Määräaikaisen projektipäällikön avoin tehtävä
  15.11.2019 - Lue lisää >> • Yleis- ja kohdeavustuksien haku vuodelle 2020
  13.11.2019 - Lue lisää >> • Kaavan laatijan edustaja on tavattavissa tiistaina 19.11. 2019 klo 14.00 – 18.00 Soinin kunnanvirastolla
  08.11.2019 - Lue lisää >>


Soinilaisilla opiskelijoilla on mahdollisuus 200 euron tukeen. Opiskelijoiden tuki koskee yli 18-vuotiaita ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevia.  Tuki tulee hakea lukuvuosittain syksyllä ja se maksetaan alkuvuodesta edellyttäen, että hakijan kotikunta on 1.1. Soinissa. Tuki maksetaan alkuvuodesta. Tuki myönnetään lukuvuodeksi 2019–20 eikä sitä voi hakea takautuvasti.

Tuen saamisen ehdot:

 • Lukuvuotta 2019–2020 koskevaa tukea voi hakea aikavälillä 2.9.–31.10. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
 • Hakijan on oltava läsnäolevana opiskelijana korkeakoulussa tutkinto-opiskelijana. Tukeen oikeuttavat alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon tähtäävä opiskelu sekä jatkotutkinto-opiskelu.
 • Opiskelupaikka todennetaan hakemuksen liitteenä. Hakija voi todentaa opiskelunsa korkeakoulusta saatavalla läsnäolotodistuksella tai vastaavalla tositteella. Läsnäolotodistuksen voi pyytää oppilaitoksen opintotoimistosta. Tarvittaessa kunnanhallitus voi pyytää hakijalta opiskelupaikkaan liittyviä lisäselvityksiä.
 • Hakijan on oltava väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan kirjoilla Soinissa. Hakijalla voi olla opiskelujen aikainen asunto opiskelupaikkakunnalla. Kotikuntatiedot tarkastetaan 1.1.2020 tilanteen mukaan.
 • Mikäli opiskelija suorittaa tutkintonsa lukuvuoden aikana ja on näin ollen kirjoilla korkeakoulussa vain osan vuotta, on hän oikeutettu tukeen vain syyslukukauden osalta. Tuki on tuolloin 100 euroa. Siihen pätevät muuten samat ehdot kuin täysmääräiseen tukeen ja maksuaika on tammikuussa.
 • Tuki maksetaan vuoden 2020 tammi-helmikuussa hakijan ilmoittamalle tilille.
 • Viime kädessä tuen myöntämisestä ja siihen liittyvistä ehdoista päättää Soinin kunnanhallitus.           

LOMAKE (Word) 

 

Palauta lomake osoitteeseen

Soinin kunta / Opiskelijatuki
Multiantie 27 A
63800 Soini


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna