KUULUTUS 61/2019 Valmisteluvaiheen kuuleminen; Kirkonseudun osayleiskaavan muutos ja laajennus

KUULUTUS 61/2019

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN; KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville ehdotus Soinin Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta valmisteluvaiheen kuulemista varten.

KUULUTUS 60/2019 Ehdotusvaiheen kuuleminen; Yrityslaakson asemakaavan muutos ja laajennus

KUULUTUS 60/2019

EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN; YRITYSLAAKSON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville ehdotus Soinin Yrityslaakson asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta ehdotusvaiheen kuulemista varten.

54/2018 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus nähtävillä

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus on nähtävillä 7.9. - 12.10.2018 välisen ajan. Kaava-aineistosta voi antaa muistutuksen 12.10.2018 klo 15 mennessä Etelä-Pohjanmaan liitolle ( kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai PL 109, 60101 Seinäjoki).

Kaavoitus


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna