KUULUTUS 36/2019 Kuulutus tiesuunnitelman nähtävänä olosta

KUULUTUS 36/2019 Kuulutus tiesuunnitelman nähtävävillä olosta
MT 697 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kirkonmäki - Lintuharjuntie, Soini

54/2018 Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus nähtävillä

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus on nähtävillä 7.9. - 12.10.2018 välisen ajan. Kaava-aineistosta voi antaa muistutuksen 12.10.2018 klo 15 mennessä Etelä-Pohjanmaan liitolle ( kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai PL 109, 60101 Seinäjoki).

48/2018 Saariniemen tiekunnan maksuunpanoluettelo

Nro 48/2018
Saariniemen tiekunnan maksuunpanoluettelo on nähtävillä kunnantalon aulassa
os. Multiantie 27 A, 63800 Soini
Soinin kunnantalon aukioloaikoina 10.- 25.8.2018 välisenä aikana.


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna