KUULUTUS 61/2019 Valmisteluvaiheen kuuleminen; Kirkonseudun osayleiskaavan muutos ja laajennus

KUULUTUS 61/2019

VALMISTELUVAIHEEN KUULEMINEN; KIRKONSEUDUN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 30 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville ehdotus Soinin Kirkonseudun osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta valmisteluvaiheen kuulemista varten.

KUULUTUS 60/2019 Ehdotusvaiheen kuuleminen; Yrityslaakson asemakaavan muutos ja laajennus

KUULUTUS 60/2019

EHDOTUSVAIHEEN KUULEMINEN; YRITYSLAAKSON ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja -asetuksen 27 §:n mukaisesti asetetaan nähtäville ehdotus Soinin Yrityslaakson asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta ehdotusvaiheen kuulemista varten.

34/2018 Etelä-Pohjanmaan II vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheen kuuleminen

Kuulutukseen liittyvä muu materiaali nähtävänä Soinin kunnantalolla olevalla ilmoitustaululla kunnantalon aukioloaikoina os. multiantie 27 a, Soini.


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna