KUULUTUS 10/2019 Maa-aineslain mukainen lupa maa-aineksen ottamiseen sekä ympäristösuojelulain mukainen ympäristölupa, hakemus

KUULUTUS 10/2019
Destia Oy hakee maa-aineslain mukaista lupaa maa-aineksen ottamiseen, sekä ympäristönsuojelulain mukaista ympäristölupaa Ukonmäen kallioalueelle.

Toiminta on maa-aineksen ottoa. Arvioitu maksimi vuosituotanto on 20 000 m3/ktr ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 200 000 m3/ktr ja ottamisaika 10 vuotta.

KUULUTUS 6/2019 Vaasan hallinto-oikeuden päätös

Kuulutus 6/2019, Vaasan hallinto-oikeuden päätös, valitus maa-aines- ja ympäristölupa-asiassa


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna