KUULUTUS 41/2020 Kuulutus päätöksestä Mato-, Teeri-, Kurki-, Kallio- ja Syväjoensuon turvetuotantoalueiden kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma

KUULUTUS 41/2020
Kuulutus päätöksestä, Mato-, Teeri-, Kurki-, Kallio- ja Syväjoensuon turvetuotantoalueiden kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

KUULUTUS 36/2019 Kuulutus tiesuunnitelman nähtävänä olosta

KUULUTUS 36/2019 Kuulutus tiesuunnitelman nähtävävillä olosta
MT 697 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kirkonmäki - Lintuharjuntie, Soini

Sivut


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna