Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Työ ja Yrittäminen

paulailta

Yrittäminen

Soinissa arvostetaan yrittäjyyttä. Yrittäjyyden arvostus näkyy runsaana yrityskantana, ja Soinissa toimiikin yli 200 yritystä. Yrityskanta koostuu perhe- ja pienyrityksistä sekä kasvuhaluisesta puunjalostusteollisuudesta. Palvelusektori on suurin työllistäjä ja reilu neljännes kuntalasista saa työllistyy jalostuselinkeinoista. Maa- ja metsätalous on niin ikään tärkeä osa soinilaisista yrittäjyyttä. 

Soinista löytyy vahvaa puunjalostusteollisuutta ja alihankintayrityksiä sekä näitä tukevia kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä. 

Soinin kunta tukee yritysten elinvoimaisuutta. Esimerkiksi sopiva tontti tai toimitilat pyritään osoittamaan uusille tai toimintaansa laajentaville yrityksille mahdollisimman nopeasti. Juuri nyt tarjolla on isoja Tukkitien varressa sijaitsevia teollisuustontteja hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

Yrityspalvelut

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluita toimialueensa yrityksille kaikissa vaiheissa, niiden perustamisesta omistajanvaihdokseen saakka. Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova, ota yhteyttä oman alueesi yritysneuvojaan yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa!

Sivuvalikosta pääset järvipohjanmaan yrityspalvelun omille kotisivuille. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun löydät myös sosiaalisesta mediasta:  Facebook, Instagram sekä Linkedin.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n yhteystiedot ja yhteydenottolomake.

Työllisyyspalvelut

Työnhakijoiden palveluihin tulee muutoksia 1.3.2021. Muutokset liittyvät valtion työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi.

Soini on mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa osana Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualuetta. Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät seuraavat kokeilualueella asuvat asiakasryhmät 1.3.2021 alkaen:

  • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • Kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • Kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.
  • Sinulle on nimitetty asiantuntija työnhakusi tueksi

Täältä löydät työnhakuun liittyviä ohjeita

Yrittäjät Soini

JPYP