Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Työ ja Yrittäminen

jobwelldone_pienempi

Tutustu paikalliseen Jobwelldone.fi -työnvälityssivustoon!

Työnantajia ja työnhakijoita palveleva, paikallinen työnvälityssivusto Jobwelldone.fi on nyt käytettävissä.

Job well done – osaajia Kuusiokuntiin ja Suupohjaan -hankkeen työnvälityssivusto osoitteessa jobwelldone.fi on valmistunut. Palveluun voi laittaa paitsi perinteisen työpaikkailmoituksen, myös siihen liittyvän videon tai kuvan. Työpaikkavahti helpottaa kiinnostavien työpaikkailmoitusten seuraamista ja hakemuksen voi lähettää suoraan sivustolta.

Palveluun tulee myöhemmin lisäominaisuuksia, kuten kieliversioita ja mahdollisuus tehdä avoin työhakemus. Sivusto on tarkoitettu kohtauttamaan Kuusiokuntien ja Suupohjan alueen työnantajia ja työnhakijoita. Lisäksi sen avulla lisätään alueen tunnettuutta ja markkinoidaan sitä asuinympäristönä.

Jobwelldone.fi -sivusto on jatkoa aikaisemmalle pestuumarkkinat.fi -sivustolle. Paikallinen työnvälityssivusto on helppo, matalan kynnyksen rekrytointikanava, joka tavoittaa hyvin työnhakijoita ja somen ansiosta myös heidän lähipiiriään. Hankkeen työntekijä auttaa mielellään palvelun käyttöönottamisessa. Sivuston tarjoaa Etelä-Pohjanmaan liitto ja hankealueen kunnat.

Lisätietoja: projektipäällikkö Piia Korhonen p. 050 593 6210 piia.korhonen@fasadi.com

Työllisyyspalvelut

Työnhakijoiden palveluihin tuli muutos vuonna 2021. Muutokset liittyvät valtion työllisyyden kuntakokeiluun. Työllisyyskokeilun aikana määrätyt valtion työ- ja elinkeinotoimistojen tehtävät siirretään kuntien tehtäviksi.

Soini on mukana valtion työllisyyden kuntakokeilussa osana Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyskokeilualuetta. Etelä-Pohjanmaan seudun työllisyyden kuntakokeilun asiakkaiksi siirtyvät seuraavat kokeilualueella asuvat asiakasryhmät 1.3.2021 alkaen:

  • Työttömät työnhakijat, työllistettynä olevat ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevat, joilla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • Kaikki alle 30-vuotiaat riippumatta siitä, saavatko he työmarkkinatukea, työttömyyspäivärahan peruspäivärahaa vai ansiopäivärahaa.
  • Kaikki vieraskieliset ja maahanmuuttajat iästä ja työttömyyteensä liittyvästä etuudesta riippumatta.
  • Sinulle on nimitetty asiantuntija työnhakusi tueksi

Täältä löydät työnhakuun liittyviä ohjeita

Yrittäminen

Soinissa arvostetaan yrittäjyyttä. Yrittäjyyden arvostus näkyy runsaana yrityskantana, ja Soinissa toimiikin yli 200 yritystä. Yrityskanta koostuu perhe- ja pienyrityksistä sekä kasvuhaluisesta puunjalostusteollisuudesta. Palvelusektori on suurin työllistäjä ja reilu neljännes kuntalasista saa työllistyy jalostuselinkeinoista. Maa- ja metsätalous on niin ikään tärkeä osa soinilaisista yrittäjyyttä. 

Soinista löytyy vahvaa puunjalostusteollisuutta ja alihankintayrityksiä sekä näitä tukevia kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksiä. 

Soinin kunta tukee yritysten elinvoimaisuutta. Esimerkiksi sopiva tontti tai toimitilat pyritään osoittamaan uusille tai toimintaansa laajentaville yrityksille mahdollisimman nopeasti. Juuri nyt tarjolla on isoja Tukkitien varressa sijaitsevia teollisuustontteja hyvien kulkuyhteyksien varrella. 

Yrityspalvelut

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy tarjoaa maksuttomia neuvontapalveluita toimialueensa yrityksille kaikissa vaiheissa, niiden perustamisesta omistajanvaihdokseen saakka. Yrittäjä tai yrittäjäksi aikova, ota yhteyttä oman alueesi yritysneuvojaan yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä ja asioissa!

Sivuvalikosta pääset järvipohjanmaan yrityspalvelun omille kotisivuille. Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelun löydät myös sosiaalisesta mediasta:  Facebook, Instagram sekä Linkedin.

Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n yhteystiedot ja yhteydenottolomake.

Yrittäjät Soini

JPYP