Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

1/2023 Ilmoitus YVA-kuulutuksesta Kaijansuon aurinko- ja tuulivoimahanke, Karstula, Soini

Tiedoksiantoaika

Kaijansuon aurinko- ja tuulivoimahanke, Karstula, Soini
Neova Oy on toimittanut yhteysviranomaisena toimivalle Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (YVAlaki, 252/2017) mukaisen ympäristövaikutusten arviointiohjelman, joka koskee Kaijansuon aurinko- ja tuulivoimahanketta. Hanke sijoittuu Karstulan kuntaan ja sähkönsiirto myös Soinin kunnan puolelle.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiohjelman tiedoksi julkisella kuulutuksella
9.1.2023.

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat luettavissa ja nähtävillä 9.1.2023 - 8.2.2023.
- Keski-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi
- Ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/kaijansuonaurinkojatuulivoimaYVA

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:
Karstulan kunnantalo Himmeli, Virastotie 4, Karstula
Karstulan kirjasto, Koulutie 15, Karstula
Soinin kunnantalo, Multiantie 27, Soini
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä

Lisätiedot
Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuulutus