Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Asuminen ja ympäristö

Tekninen hallinto

Tekninen hallinto vastaa toimialan kehittämisestä ja luo edellytykset määrärahan puitteissa toimialan onnistumiseen tehtävissään. Hallinto vastaa sisäisten ja ulkoisten yhteyksien koordinoinnista ja asiakaspalvelun tuloksellisuudesta sekä osaston yhteisistä hankinnoista.

Hankkeiden taloudellinen toteuttaminen edellyttää suunnitteluvalmiuden pitämistä riittävänä. Suunnittelussa käytetään pääasiassa ostopalveluita. Rakentamisessa käytetään urakoinnin eri muotoja sekä osaurakoinnin ja oman työn yhdistelmiä. Rakentaminen toteutetaan taloudellisesti ja olevat resurssit käytetään tehokkaasti ja joustavasti.

Tekninen hallinto vastaa seuraavien toimintojen ylläpidosta ja kehittämisestä:

 • Yleiset alueet
 • Jätehuolto
 • Metsätalous
 • Kiinteistötoimi
 • Vesi- ja viemärilaitos
 • Teknisen toimen sisäiset palvelut
 • Rakentaminen ja rakennuttaminen
 • Puhdistuspalvelut
 • Ravitsemispalvelut
 • Rakennusvalvonta
 • Ympäristötoimi