Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Ympäristöluvat

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) on tullut voimaan 1.9.2014.

Ympäristölupa tarvitaan toiminnalle, josta saattaa aiheutua ympäristön pilaantumista. Näistä toiminnoista on säädetty ympäristönsuojelulain liitteessä.

Lisäksi ympäristölupa on oltava:

  • toimintaan, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista eikä kyse ole vesilain mukaan luvanvaraisesta hankkeesta
  • jätevesien johtamiseen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron (vesilaki 1 luvun 3 §) pilaantumista
  • toimintaan, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain (26/1920) 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta (esim. melu, tärinä, pöly, haju tms.) aiheuttava toiminta

Lomakkeet ja ohjeet ympäristöluvan hakemiseen löydät Ympäristöhallinnon yhteisestä verkkopalvelusta.