Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Yleiset alueet

Kiinteistöt

Kunnalla on merkittävä omistusarvo omistamissaan kiinteistöissä. Vastaamme n. 100 rakennuksen hoidosta ja kunnossapidosta sekä uudisrakentamisesta.

Maa- ja metsätilat

Kunnan omistamien metsämaiden (n. 241 ha), sekä tonttimaiden hoitovastuu on Soinin metsänhoitoyhdistyksellä.
Alueiden hoito tapahtuu vahvistetun metsänhoitosuunnitelman perusteella.

Yhdyskuntatekniikka

Ylläpidämme ja edistämme yhdyskuntatekniikan asioita suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on siistit ja opastetut kulkuväylät, oleskelupaikat ja toimiva jätehuolto.

Yksityistiet

Soinin kunnan alueella sijaitsevia yksityisteitä avustamme vuosittain valtuuston hyväksymän määrärahan puitteissa. Avustettavan tien on täytettävä Yksityistielain mukaiset kriteerit, pituuden on oltava vähintään 100 m ja tien on oltava pysyvän, ympärivuotisen asutuksen piirissä.

Avustusten saaminen edellyttää, että

  1. tielle on perustettu tiekunta
  2. tiekuntaa ja tietä koskevat tiedot ovat ajan tasalla Maanmittauslaitoksen yksityistierekisterissä ja Väyläviraston tie- ja katuverkon tietojärjestelmässä Digiroadissa.