Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

3/2023 JULKIPANOILMOITUS KALLIOAINEKSENOTON- JA MURSKAUKSEN MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYPÄÄTÖKSESTÄ

Tiedoksiantoaika

Päätöksen antamispäivä 24.1.2023

Päätös:

Yhteiskäsittelypäätös

Hakemus: Korkeamaa Wind Oy kallioaineksenoton ja -murskauksen maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelypäätös tilalla Huosianmäki.

Päätös: hyväksyttiin.

Asiakirjat ovat nähtävillä

Soinin kunnantalolla teknisessä toimistossa 23.1.-23.2.2023 kunnantalon aukioloaikoina.

Valitusaika päättyy

23.2.2023

Muutoksenhaku:

Päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta kirjallisella hallintovalituksella Vaasan hallinto-oikeudelta. Valituskirja on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antopäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta.

Tarkemmat tiedot käyvät ilmi päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Tämä ilmoitus on julkipantu Soinin kunnan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla ajalla 23.1.-23.2.2023

Soinissa 23.1.2023

Tekninen lautakunta

Kuulutus