Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 11/2023

Tiedoksiantoaika

YVA-KUULUTUS
Fingrid Oyj, Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohanke

(Alajärvi, Soini, Saarijärvi, Ähtäri, Multia, Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki,
Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi)

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 21.3.2023 antanut YVA-lain (252/2017) mukaisen
perustellun päätelmän Fingrid Oyj, Alajärvi-Hikiä 400 + 110 kilovoltin voimajohtohankkeen ympäristövaikutusten
arviointiselostuksesta. Hankealue sijaitsee seuraavissa kunnissa: Alajärvi, Soini, Saarijärvi, Ähtäri, Multia,
Keuruu, Petäjävesi, Jämsä, Kuhmoinen, Padasjoki, Hämeenlinna, Janakkala ja Hausjärvi.

Hankkeen kuvaus
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) tarkastellaan uutta Alajärven ja Hausjärven Hikiän välistä
400+110 kV voimajohtoyhteyttä. Lähtökohtana on kantaverkon nykyisten, purettavien voimajohtoreittien ja johtoalueiden
hyödyntäminen. Rakennettavan voimajohtoyhteyden pituus on noin 272-275 kilometriä toteutettavasta
vaihtoehdosta riippuen. Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi,
kun sähkönsiirto kasvaa.

Voimajohtohankkeen pohjoisimpana päätepisteenä on Fingrid Oyj:n Alajärvellä sijaitseva sähköasema ja eteläisimpänä
päätepisteenä on Fingridin Hausjärven Hikiällä sijaitseva sähköasema. Tarkasteltava voimajohtoreittiyhteys
koostuu neljästä reittiosuudesta sähköasemien välillä: Alajärvi-Petäjävesi, Petäjävesi-Jämsä,
Jämsä-Toivila ja Toivila-Hikiä. Johtoreitti noudattelee pääosin olemassa olevaa johtoreittiä joitakin poikkeuksia
lukuun ottamatta. Poikkeamat on tehty mm. asutuksen ja luonnonsuojelukohteiden kiertämiseksi.

Tiedoksianto
Perusteltu päätelmä ja sitä koskeva kuulutus on julkaistu Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
verkkosivuilla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi 23.3.2023. Perustellun päätelmän tiedoksisaannin
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta.

Nähtävilläolo
Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä ja sitä koskeva kuulutus on nähtävillä 23.3.2023 – 22.4.2023
www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi. Tieto kuulutuksesta tulee julkaista myös edellä mainituissa vaikutusalueen
kunnissa. Hankkeen YVA-aineisto on nähtävillä osoitteessa www.ymparisto.fi/alajarvihikiavoimajohtoYVA.

Lisätietoja
YVA-yhteysviranomainen, Keski-Suomen ELY-keskus, Arja Koistinen, p. 0295 024 760, etunimi.sukunimi@
ely-keskus.fi

Jyväskylä 23.3.2023
KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

Kuulutus