Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 14/2022 Julkipanoilmoitus, poikkeamislupa

Tiedoksiantoaika

JULKIPANOILMOITUS                                                                    KUULUTUS 14/2022

Soinin kunnanhallitus                                                                      Poikkeamislupaa koskevan päätöksen antamisesta

                                                                                 

Soinin kunnanhallitus antaa alla mainitusta maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesta poikkeamislupahakemuksesta päätöksensä oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien asianosaisten tietoon. Lupapäätös ja kaikki siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Soinin kunnantalolla, Multiantie 27 A, 63800 Soini.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ                                                               10.6.2022

HAKIJA                                          RAKENNUSPAIKKA                                                TOIMENPIDE

kiinteistön omistaja                  759-402-0017-0056                                              Olemassa olevan saunamökin laajennus

Soinissa 9.6.2022 kunnanhallitus

Tämä kuulutus on julkipantu viralliselle ilmoitustaululle 9.6.2022 ja poistettu sieltä 10.7.2022

Todistaa ilmoitustaulun hoitaja Tuula Pahankala

VALITUSVIRANOMAINEN                                    Vaasan hallinto-oikeus
                                                                                  Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, Vaasa
                                                                                  Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
                                                                                  sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

VALITUSAIKA                                                          30 vrk antopäivästä laskettuna

Kuulutus