Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 15/2022 Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen naapureille tiedottaminen

Tiedoksiantoaika

Korkeamaa Wind Oy on laittanut vireille 17 tuulivoimalan poikkeamis- ja rakennuslupahakemukset, jotka koskevat Korkeamaan alueelle suunniteltua tuulivoimahanketta Soinin kunnan Kuninkaanjoen kylässä. Korkeamaan tuulivoimahankkeen osayleiskaava on lainvoimainen ja tuulivoima-alueelle on vuonna 2021 myönnetty yhteensä 19 kpl rakennuslupia tuulivoimaloille. Poikkeamisen myötä 2 osayleiskaavan tuulivoimalaa jätetään rakentamatta (kaavan voimalat 8 ja 10) ja tuulivoimaloille (17 kpl) haetaan alla olevan mukaista poikkeamista sekä uusia rakennuslupia.           

Korkeamaa Wind Oy hakee Soinin kunnalta MRL:n 23 luvun mukaista poikkeamista:

- 17 tuulivoimalan enimmäiskorkeuden (maanpinnan tasosta) nostamiseksi 210 metristä 230 metriin

- 17 tuulivoimalan enimmäiskorkeuden (merenpinnan tasosta) nostamiseksi 420 metristä 440 metriin (N60)

- tuulivoimaloiden KRM.1033 (kaavan voimala 4) ja KRM.1183 (kaavan voimala 1) osalta voimaloiden roottorien pyyhkäisyalan ulottumisesta tv-alueiden ulkopuolelle.

Asiakirjojen nähtävilläolo

Lupahakemuksia koskevat asiakirjat ovat nähtävillä 22.6. – 31.7.2022 Soinin kunnan kirjastossa, os. Alajärventie 2, 63800 Soini.

Huomautukset

Mahdollisten kirjallisten huomautusten tulee olla perillä viimeistään 1.8.2022 klo 15.00 mennessä osoitettuna Soinin kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Multiantie 27 A, 63800 Soini.

Lisätietoja                          Niklas Hokka (Korkeamaa Wind Oy) 050 597 7125, niklas.hokka@ox2.com

Soinissa 15.6.2022           Tekninen lautakunta

Kuulutus