Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 21/2022 Maa-aineksen ottoluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyluvan vireilletulo

Tiedoksiantoaika

Asia                                   
Korkeamaa Wind Oy hakee maa-aineslain 4 §:n sekä ympäristönsuojelulain 27.1§:n mukaista maa-ainesten ottamisen ja ympäristöluvan yhteiskäsittelylupaa. Maa-ainesten oton ja ympäristöluvan käsittävissä luvissa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

Hakija                              
Korkeamaa Wind Oy, Lapinlahdenkatu 1 C, 00180 Helsinki.

Toiminta                          
Toiminta on kallioaineksen ottoa ja murskausta. Arvioitu vuosituotanto on 40 000 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 160 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.

Toiminnan sijainti:         
Tila Huosianmäki Rn:o 21:13, Kuninkaanjoenkylä, Soini

Asiakirjojen nähtävilläolo                    
Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 5.9.-4.10.2022 Soinin kunnan ympäristösihteerin toimistossa, Multiantie 27 A, 63800 Soini.

Muistutukset ja mielipiteet                  
Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 4.10.2022 klo 15.00 mennessä Soinin kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Multiantie 27 A, 63800 Soini.
 

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Sami Sironen, 040 8099 330, sami.sironen(at)soini.fi

Kuulutus

Kuulutukset ja ilmoitukset