Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 49/2021 maa-ainesten ottoluvan vireilletulo

Tiedoksiantoaika

Olli ja Kirsi Vuorenmaa hakevat maa-aineslain 4 §:n mukaista maa-ainesten oton lupaa. Maa-ainesten oton ja ympäristöluvan käsittävissä luvissa arvioidaan toiminnan aiheuttamia ympäristövaikutuksia. 

Toiminta on kallioaineksen ottoa ja murskausta. Arvioitu vuosituotanto on 13 000 m3/a ja maa-ainesten kokonaisottomäärä on 130 000 m3 ja ottamisaika 10 vuotta.
Tila Kalliomaa Rn:o 18:92, Vuorenmaa, Soini

Maa-ainesten ottamisen lupahakemusta koskevat asiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 16.11.-15.12.2021 Soinin kunnan ympäristösihteerin toimistossa, Multiantie 27 A, 63800 Soini.

Muistutukset ja mielipiteet tulee jättää kirjallisena 20.12.2021 klo 15.00 mennessä Soinin kunnan tekniselle lautakunnalle osoitteeseen Multiantie 27 A, 63800 Soini.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja/ympäristösihteeri Sami Sironen, 040 8099 330, sami.sironen(at)soini.fi

Kuulutus