Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 55/2021, ilmoitus ympäristönsuojelulain mukaisesta päätöksestä

Tiedoksiantoaika

Ympäristönsuojelulainmukainen päätös
Hakija: Neova Oy Dnro16936/2019 Päätösnro 272/2021
Asia: Mölynsoiden turvetuotantoalueentoistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan muuttaminen, lisäalueen ympäristölupa, määräaikaisen luvan muuttaminen toistaiseksi voimassa olevaksi sekä toiminnan aloittamislupa, Karstula, Soini, Saarijärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksentiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.12.2021 –17.1.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa.

Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa

Kuulutus