Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 56/2021 Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tiedoksiantoaika

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n vireilletulo ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Etelä-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakuntakaavan uudistamisen, Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050:n, laadinnan maakuntahallituksen päätöksellä (29.11.2021 § 126). Etelä-Pohjanmaan uusi maakuntakaava on kokonaismaakuntakaava sisältäen kaikki alueidenkäytön teemat eli aluerakenteen, liikenteen ja teknisen huollon yhteyksien, viherrakenteen, luonnonvarojen, energiatuotannon ja kulttuuriympäristöjen teemat sekä alueelliset kehittämisperiaatteet. Aloitusvaiheen ensimmäinen suunnitteluasiakirja on osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavoituksen etenemisen vaiheet, sisältö ja tavoitteet, vaikutusten arvioinnin menetelmät ja osallistumisen mahdollisuudet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 15.12.2021-15.2.2022 välisen ajan jokaisessa Etelä-Pohjanmaan kunnassa, Etelä-Pohjanmaan liitossa sekä liiton verkkosivuilla osoitteessa: www.epliitto.fi/maakuntakaava. Etelä-Pohjanmaan liiton käyntiosoite on Kampusranta 9 C (4. kerros), Seinäjoki. Kuulemisen aikana maakuntakaavan osallisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat alueen maanomistajat sekä ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa sekä viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.

Mielipiteet voi lähettää 15.2.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@etela-pohjanmaa.fi tai postitse Etelä-Pohjanmaan liitto, PL 109, 60101 Seinäjoki.

Maakuntakaavan käynnistymisen esittelytilaisuus järjestetään 18.1.2022 klo 13–15 osoitteessa Frami B, Kampusranta 9B, 60320 Seinäjoki (kokoustila Bell & Marconi & Watt & Edison) sekä Teams-etäyhteyksin. Ilmoittautumiset 10.1.2022 mennessä seuraavan linkin kautta: https://forms.office.com/r/beSvWdRD8G Tilaisuuden järjestelyissä huomioidaan terveysviranomaisten ohjeistus.
Lisätietoja: Antti Saartenoja, suunnittelujohtaja, p. 050 3479 845 ja Mari Pohjola, suunnittelupäällikkö, p. 040 6108 445

Seinäjoella 15.12.2021
Etelä-Pohjanmaan maakuntahallitus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava 2050.pdf

Kuulutus