Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Kuulutus 59/2021 Julkinen kuulutus valtioneuvoston päätöksestä, joka koskee Suomen merenhoitosuunnitelmaa

Tiedoksiantoaika

Ilmoitus julkisesta kuulutuksesta, joka koskee valtioneuvoston päätöstä merenhoitosuunnitelmasta
Valtioneuvosto on 16.12.2021 hyväksynyt päivitetyn Suomen merenhoitosuunnitelman.
Kuulutus päätöksestä on nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset (valitse ELY-keskus).
Varsinais-Suomen ELY-keskus

Kuulutus