Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Tieyksikkölaskelma ja maksuunpanoluettelo nähtävänä

Tiedoksiantoaika

Sorvali-Pesola tiekunnan tieyksikkölaskelma ja maksuunpanoluettelo nähtävänä Soinin kunnantalon aulan ilmoitustaululla
28.9.-12.10.2022 välisen ajan.

Kuulutus