Tapahtumat 

Ajankohtaista

Kuulutukset


 • KUULUTUS 24/2020 Yhteysviranomaisen lausunto Kimpilamminkankaan tuulivoimahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
  06.04.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 29/2020 Hermokallion metsätien tiekokouspöytäkirja ja maksuunpanoluettelo
  07.04.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 28/2020 Hirvilehdon metsätien tiekokouksen pöytäkirja ja maksuunpanoluettelo
  07.04.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 27/2020 Esitys Mato-, Teeri-, Kurki-, Kallio- ja Syväjoensuon kalataloudelliseksi yhteistarkkailuohjelmaksi v. 2020 alkaen, Soini ja Ähtäri
  08.04.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 25/2020 Soinin kunnan kesätyöpaikkatuet v. 2020
  10.04.2020 - Lue lisää >> • Ilmoitus kuulutuksesta: Heiniahonnevan ja Lypsinnevan sekä Savonnevan turvetuotantoalueiden päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Soini, Alajärvi, Kyyjärvi
  10.04.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 30/2020 Päätös Naarasnevan ja Leväsuon turvetuotantoalueiden (Soini ja Alajärvi) kalataloudellisen yhteistarkkailuohjelman hyväksymisestä
  15.04.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 26/2020 Soinin kunta hakee teknistä johtajaa
  15.04.2020 - Lue lisää >> • Ilmoitus kuulutuksesta: Koirasuon turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma
  16.04.2020 - Lue lisää >> • Ilmoitus kuulutuksesta: Juuvinsuon turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Soini ja Karstula
  20.04.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 32/2020 Rakennusvalvonnan lupahakemuksia koskevia päätöksiä
  05.05.2020 - Lue lisää >> • Ilmoitus kuulutuksesta: Kuninkaansuon turvetuotantoalueen päästötarkkailua koskeva suunnitelma, Soini
  07.05.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 31/2020 Ympäristölupapäätös
  08.05.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 33/2020 MT 697 kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kirkonmäki - Lintu-harjuntie, Soini, tiesuunnitelma.
  12.05.2020 - Lue lisää >> • KUULUTUS 3/2020 Asevelvollisten kutsunnat v. 2020
  28.11.2020 - Lue lisää >>Tapahtumat
Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna