Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Maataloustoimi

Alajärven kaupungin maaseututoimi hoitaa Soinin kunnan  maaseutuhallinnon sekä maaseutuelinkeinojen kehittämistehtävät. Maaseututoimialan hallinnosta vastaa Alajärven kaupunki.

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen tehtävät määräytyvät pääsääntöisesti maaseutuelinkeinojen hallinnon järjestämisestä kunnissa annetun lain perusteella. Päätehtävänä on ottaa vastaan, käsitellä ja tallentaa tukisovellukseen EU- ja kansalliset maatalouden tukihakemukset, tehdä niihin päätökset, huolehtia maksatuksesta ja suorittaa tarvittaessa kuulemiset ja takaisinperinnät. Lisäksi maaseututoimi ylläpitää hallinnon ohjelmien vaatimia asiakas-, peltolohko-, tukioikeus- ja eläintenpitäjärekisteriä.

Soinissa maatilojen määrä vuonna 2022 on 98 aktiivitilaa, joiden päätuotantosuunta on seuraava (noin): 
• Kasvinviljelytilat 75
• Maitotilat 13 
• Nautatilat 7
• Muut eläintilat 4 

Soinin alueella viljelyksessä peltoa yhteensä 3 141 ha. Tärkeimmät peltoviljelykasvialat ovat monivuotiset kuivaheinä, - säilörehu-, laidun- ja tuorerehunurmet 1 761 ha, kaura 413 ha, rehuohra 241 ha, viherlannoitusnurmet 31 ha, monimuotoisuuspelto, riista 51 ha, Suojavyöhyke-, luonnonhoitopelto- ja kesantonurmia on yhteensä 333 ha. 

Tietoa maataloustukiasioista Ruokavirasto

Viljeliijän verkkoasiointipalvelu Vipu

Maaseudun kehittämispalveluiden tehtävänä on kehittää ja toteuttaa toimenpiteitä maatalouden, maaseudun pienyritystoiminnan ja elinvoimaisuuden että yrittäjien ammattitaidon parantamiseksi.

Yhteystiedot:
Jukka Rantala, toimistosihteeri, puh. 040 757 6370, sähköposti jukka.rantala(at)alajarvi.fi
Maija Yliaho, maaseutuasiamies, puh.  040 679 1278, sähköposti maija.yliaho(at)alajarvi.fi

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi

Ruokaviraston tavoitteellinen maksuaikataulu