Rakennusvalvonnan lomakkeet tulee olla yhtenä kappaleena.

HUOM! Rakennuspiirrustukset pitää olla kolmena sarjana.

Rakennuslupahakemukseen liitettävät asiakirjat  PDF

Rakennuslupahakemus / ilmoitus DOC PDF
Hakemus töiden johtajaksi DOC PDF
Pääsuunnitelijan nimeäminen DOC PDF
Naapurien kuuleminen DOC PDF
Naapurin suostumus DOC PDF
Ilmoitus rakennuksen ulkovärityksestä DOC PDF
Ilmoitus väestönsuojasta DOC PDF
Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitokseen DOC PDF
Maisematyölupahakemus (Kuntaliiton lomake)   PDF
Purkamislupahakemus / ilmoitus   PDF
Suunnittelutarveratkaisu tai poikkeaminen   PDF

Maistraatin lomakkeet

Rakennushankeilmoitus RH1 ja aloitusilmoitus RH5 PDF
Rakennushankeilmoitus RH1 PDF
Asuinhuoneistot RH2 PDF
Rakennushanketietojen korjausilmoitus RH3 PDF
Ilmoitus rakennuksen poistumasta RK9 PDF

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna