Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Esityslistat ja pöytäkirjat

Klikkaa alla olevaa linkkiä päästäksesi lukemaan esityslistoja, pöytäkirjoja tai viranhaltijapäätöksiä

Tweb.soini.fi

Pöytäkirjat ovat nähtävänä Twebin kautta kahden vuoden ajan kokouksesta.

Huomaathan, että päätösasiakirjoissa on mahdollisesti mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).