Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Tietosuoja Soinin kunnassa

Kunnan palvelutoiminnan tukiranka on sujuva ja turvallinen yhteistyö ja tiedonvaihto kunnan toimielinten, kuntalaisten sekä eri yhteistyötahojen kesken.  

Soinin kunta tuottaa kuntalaisilleen peruspalveluita ja tarjoaa olosuhteet viihtyisään ja toimivaan elinympäristöön. Toimintamme mahdollistamiseksi tarvitsemme ja ylläpidämme myös tietosuojalainsäädännön alaista tietoa. Kunnan henkilöstö on koulutettu asianmukaisesti henkilötietojen käsittelyyn. Kunnan toiminnan piirissä olevien henkilöiden tietoja käsitellään tietosuojan mukaisin periaattein. Kaikkien ylläpitämistämiemme henkilörekisterien  tietosuojan ja lain mukaisen käsittelyn ja säilyttämisen varmistamiseksi olemme tehneet tietosuojaselosteet kaikista rekistereistä.

Samanlaista käytäntöä edellytämme yhteistyötahoilta, joista suurimpina Kuusiolinna Terveys Oy, KuusSote, maataloustoimi ja elinkeinotoimi, JPYP.

Henkilötietojen käsittely teknisessä toimessa

Soinin kunnan teknisen lautakunnan ja teknisen toimen tehtävä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää nykyaikaista ja monipuolisesti asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeita palvelevaa kuntaympäristöä.
Tekninen toimi palvelee asumista, maankäytön suunnittelua, kaavoitusta, rakennusvalvontaa, yhdyskuntatekniikkaa, ympäristön suojelua koskevissa asioissa. Tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää toimiva, elinvoimainen ja viihtyisä ympäristö meille kaikille. Tekninen toimi tuottaa myös puhdistus- ja ravitsemuspalveluja.

Näiden palveluiden tuottamiseksi tarvitaan henkilötietoja. Tekninen toimi käsittelee saatuja henkilötietoja lain edellyttämällä tavalla huolellisesti ja suojatusti.

Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen Soinin sivistystoimessa
(Varhaiskasvatus, perusopetus, vapaa-aikatoimi ja kirjastopalvelut)

Henkilötietoja tarvitaan, koska halutaan taata laadukkaat ja asiakaslähtöiset sekä turvalliset palvelut kuntalaisille. Kerättyjä tietoja käytetään käytännön asioiden hoitamisessa. Tietoja säilytetään pääasiassa tunnuksella ja salasanalla suojatuissa sähköisissä tietokannoissa. Paperiset rekisterit säilytetään lukituissa tiloissa ja lukittavissa kaapeissa. Tietoja käsittelevät ainoastaan tehtäviä hoitavat ja tietoja vastaanottavat henkilöt eikä tietoja luovuteta ulkopuoliselle.

Soinin kunnan tietosuojavastaava: Teemu Karhunen, teemu.karhunen(at)jarvinet.fi 040 757 5515