Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Omatoimikirjasto

Käyttösäännöt

 1. Soinin kirjaston aukioloaikoja lisätään omatoimikirjastoperiaatteella. Asiakkaat voivat käyttää kirjastoa myös silloin kun henkilökunta ei ole paikalla.
 2. Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan kulunvalvonnalla sekä tallentavalla kameravalvonnalla, jonka käytössä sovelletaan tietosuojalakia (1050/2018).
 3. Omatoimikirjaston käyttöoikeus haetaan kirjallisesti. Alle 18-vuotiaan asiakkaan omatoimikirjaston käyttöoikeuden hakee ja kirjaston käytöstä vastaa huoltaja. Huoltajan on oltava henkilökohtaisesti paikalla hakemusta jätettäessä. Käyttöoikeutta myönnettäessä tarkistetaan, että asiakkaan kirjastokorttiin on liitetty tunnusluku (neljä numeroa, ensimmäinen ja viimeinen nro ei saa olla 0), jota käytetään verkkokirjastossa sekä ovella kirjautuessa ja lainausautomaatilla. Kirjastokortti on henkilökohtainen.
 4. Aineisto lainataan ja palautetaan automaatilla. Palautettaessa aineisto lajitellaan ohjelman ilmoituksen mukaisesti joko automaatin alla olevaan lukolliseen laatikkoon tai viereiseen palautuskärryyn. Asiakas on vastuussa palauttamattomasta aineistosta. Jos palautus ei onnistu, pudotetaan aineisto lukolliseen laatikkoon.
 5. Eepos-kimpasta varattua aineistoa (seutuvaraus) voi lainata myös omatoimiajalla. Varausmaksu suoritetaan joko verkkomaksuna tai henkilökunnan ollessa paikalla. Yli seitsemän euron kertyneet maksut estävät lainauksen. Varauksen voi lainata vain sillä kirjastokortilla, jolla varaus on tehty.
 6. Lehtien uusinta numeroa ei voi lainata edes yöksi.
 7. Henkilökunnan palveluajan päätyttyä kaikkien asiakkaiden on poistuttava ulos ja kirjauduttava uudelleen sisälle kirjastokortilla ja tunnusluvulla. Omatoimiaikana ei ole asiakaspalvelua.
 8. Käyttäjät sitoutuvat noudattamaan asioidessaan Eepos-kirjastojen käyttösääntöjä ja Soinin omatoimikirjaston käyttösääntöjä sekä ylläpitämään siisteyttä ja järjestystä. Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Järjestyslain nojalla kirjastossa on kiellettyä mm päihteiden käyttö, järjestyksen häiritseminen esim meluamalla, toiseen henkilöön kohdistuva fyysinen tai sanallinen käytös. Kirjaston käyttösääntöjen ja järjestyslain rikkominen voivat johtaa määräaikaiseen käyttökieltoon. Rikkomuksista tehdään tarvittaessa rikosilmoitus poliisille.
 9. Kirjastokortilla ja tunnusluvulla pääsee omatoimiaikana sisään vain kortinhaltija. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää huoltajan sisäänkirjautuminen. Sivullisia ei saa päästää omatoimiaikana kirjastoon. Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan samalla ovenavauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa on huolehdittava, että ovi menee lukkoon.
 10. Omatoimiaikana ei saa järjestää kokoontumislaissa (530/1999) tarkoitettuja yleisiä kokouksia tai yleisötilaisuuksia, ellei näistä ole erikseen sovittu Soinin kunnankirjaston kanssa.
 11. Tietokoneiden sekä lainausautomaatin mahdollisia teknisiä ongelmia voidaan selvittää vasta, kun henkilökunta on paikalla palveluaikana. Hätätilanteita varten kirjaston ilmoitustaululla on yleinen hätänumero ja kiinteistön ongelmiin liittyen kunnan päivystävän talonmiehen numero.
 12. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä sulkeutumiskuulutuksen jälkeen. Tilaan jääminen aiheuttaa hälytyksen. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut. Hälytysmaksu on 50€.
 13. Omatoimikirjasto on avoinna joka päivä klo 7-21

Näin toimit omatoimiaikana

Kun olet lukenut säännöt ja allekirjoittanut käyttöoikeushakemuksen, merkitsemme asiakastietoihisi oikeuden Soinin omatoimikirjaston käyttöön.

Pääoven oikealla puolella on kirjautumisyksikkö. Käytä kirjastokorttiasi lukijassa ja näppäile salasana. Lukko avautuu sähköisesti ja järjestelmä tallentaa kirjautumistiedot kirjaston tietokantaan. Asiakkaan tulee varmistaa, ettei kirjastoon tule samalla oven avauksella muita asiakkaita. Asiakkaan tulee myös huolehtia, että ovi menee lukkoon kirjastoon tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Jos huoltaja vierailee kirjastossa lasten kanssa, riittää että vain huoltaja kirjautuu sisään.

Asiakas voi lainata ja palauttaa aineistoa automaatilla. Palautuksen jälkeen aineisto lajitellaan automaatin antamien ohjeiden mukaan joko palautuskärryyn tai lukolliseen laatikkoon. Varaamansa aineiston asiakas voi hakea varaushyllystä ja lainata automaatilla. Maksut voi maksaa kirjaston palveluaikana tai eeposkirjastot.fi-nettisivun kautta.

Omatoimiaikana ei ole palvelua vaikka henkilökuntaa olisikin paikalla. Teemme tällöin muita työtehtäviä.

Omatoimiaikana ei voi tulostaa eikä kopioida.

Jos päivän lehtiä ei aamulla ole hyllyssä, asiakas voi noutaa postin pankin päädystä (neljäs laatikko vasemmalta) ja laittaa ne paikoilleen (vanhin sanomalehti kaappiin, uusin oveen. Aikakausilehden uusin numero oveen, edellinen numero lainaustiskille tarroittamista varten). Tarratonta aineistoa ei saa lainata!