Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Liikuntapalvelut

Liikuntatoimen perustehtävänä on tukea kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä liikunnan avulla. Liikuntapaikat pidetään mahdollisimman hyvässä kunnossa, jotta erilaisten liikuntalajien harrastaminen on turvallista ja mielekästä. Erilaisten kuntokampanjoiden avulla kannustetaan kuntalaisia omatoimiseen terveysliikuntaan. Urheiluseurojen toimintaa tuetaan avustuksin ja edullisin käyttövuoroin.

TAPAUSILMOITUSLOMAKE

Soinin kunnan hallinnoimien liikuntapaikkojen käytössä tapahtuvasta vahingosta tai läheltä piti -tilanteesta tulee asiakkaan tehdä kirjallinen ilmoitus Soinin kuntaan. Ilmoitus tapahtuu sähköisellä tapausilmoituslomakkeella. Soinin kunnan hyvinvointipalvelut seuraa ilmoitusten perusteella tilojen ja paikkojen käyttöä ja pystyy tekemään parannus- ja korjaustoimenpiteitä. Soinin kunnan tulee myös tarvittaessa raportoida tilanteista eteenpäin.

Tapausilmoituslomake