Alajärven kaupunki toimii MELAn kanssa tehdyn toimeksiantosopimuksen mukaisesti lomituspalvelujen paikallisyksikkönä Alajärven kaupungin, Vimpelin ja Soinin kunnan alueella.

Lomituspalvelujen tavoitteena on antaa maatalousyrittäjille mahdollisuus vapaa-ajan pitämiseen ja riittävään lepoon ja toipumiseen sairastumis- tapaturma-, synnytys- ja muissa niihin verrattavissa tilanteissa.

Lomituspalveluilla turvataan maatalousyrityksen häiriötön jatkuvuus sinä aikana, kun yrittäjä on vuosilomalla, sijaisapu- tai maksullisella lomalla.

Yleinen johto, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle. Lomituspalvelujen toimeenpanosta vastaa Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela, ellei se ole toimeksiantosopimuksin siirtänyt lomitusten toimeenpanoa joko kuntien tai Melan hoitamien paikallisyksiköiden tehtäväksi.

Maatalousyrittäjien Lomitusnetti.

Tiedotteet

Muutokset lomituspalveluissa

Lomituspalveluyrittäjälle

Itsejärjestetty Lomitus

Hakemukset

Sijaisapuhakemus

Vuosilomahakemus 2019

 

LOMATOIMI/JÄRVI-POHJANMAA    
vt. Lomatoimenjohtaja Sirpa Haukilehto 040 8377 345
Lomatoimenohjaajat Sofia Paalijärvi 06 2412 2287
  Timo Hautamäki 06 2412 2271
     

Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna