SOININ KUNNAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET

Kunnan viranhaltijoiden tekemät pöytäkirjapäätökset, joihin voidaan kuntalain mukaan hakea muutosta, julkaistaan verkossa.
Viranhaltijat päättävät omaan toimialaansa kuuluvista asioista.

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, tai joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. (Julkisuuslaki § 621/1999, Sähköisen viestinnän tietosuojalaki § 516/2004, Henkilötietolaki § 523/1999, Sosiaalihuollon asiakaslaki § 812/2000, Potilaslaki § 785/1992, Laki julkisista hankinnoista § 348/2007).

HALLINTO:

Kunnanjohtaja 15/2020
Kunnanjohtaja 13/2020

Kunnanjohtaja 14/2020

Hallintojohtaja 2/2020

TEKNINEN:

Tekninen johtaja 1/2020

SIVISTYS:

Resurssiopettajan valinta Soinin yhtenäiskoululle

Luokanopettajan viransijaisen valinta Soinin yhtenäiskoululle

Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan viransijaisen valinta Soinin yhtenäiskoululle

Luokanopettajan määräaikainen virka lv. 2020-2021

Nuorisotyöntekijän valinta ajalle 10.8. - 31.12.2020

Varhaiskasvatuksen opettajan perhevapaan sijaisuus

 


Soinin kunta

Y-tunnus 0182637-3 | Multiantie 27 A 63800 Soini | Puhelin: 044 550 2375 | soinin.kunta@soini.fi | etunimi.sukunimi@soini.fi


Soinin Vaakuna