Hyppää pääsisältöön

Soinin kunta

Biojätteen kompostointi ja kompostointi-ilmoitus

Uudistunut jätelaki velvoittaa tekemään ilmoituksen kiinteistöllä tapahtuvasta biojätteen omatoimisesta käsittelystä eli kompostoinnista kunnan jätehuoltoviranomaiselle. Jätehuoltoviranomaisena toimii Järviseudun jätelautakunta. Vapaa-ajan asunnoilla tapahtuvasta kompostoinnista on myös tehtävä ilmoitus. Ilmoitus kompostoinnista pitää tehdä silloin, kun kompostoidaan biojätettä eli eloperäistä keittiö- tai elintarvikejätettä. Puutarhajätteen kompostoinnista ei tarvitse tehdä ilmoitusta.

Järviseudun jätelautakunnan toimialueella velvoite ilmoittaa kompostoinnista astuu voimaan 1.1.2023. Ilmoitus tulisi tehdä mahdollisimman pian kompostoinnin aloittamisesta (noin. 2kk kuluessa). Olemassa olevat kompostit voi ilmoittaa jo nyt, mutta ne tulee ilmoittaa viimeistään vuoden 2023 alussa. Ilmoitukset olemassa olevista kompostoreista otetaan myös vastaan uusina kompostointi-ilmoituksina.

Huom! Jos et kompostoi, ilmoitusta ei tarvitse täyttää.

Järviseudun jätelautakunta ottaa vastaan kompostointi-ilmoituksia lomakkeella, jonka voi lähettää sähköisesti, paperisena postitse tai skannattuna sähköpostitse. Kompostointi-ilmoituksen sähköinen sekä tulostettava lomake on saatavilla Järviseudun jätelautakunnan kotisivuilla osoitteessa: https://jarviseudunjatelautakunta.fi/fi/lomakkeet. Sähköinen lomake vaatii vahvaa tunnistautumista.

Kompostointi-ilmoitus tulee toimittaa Järviseudun jätelautakunnalle osoitteeseen Alvar Aallon tie 1, 62900 Alajärvi tai osoitteeseen jarviseudun.jatelautakunta@alajarvi.fi.

Uudistuneen jätelain myötä jätehuoltoviranomaisten vastuulla on ylläpitää kompostointirekisteriä, johon merkitään kaikki biojätettä kompostoivat kiinteistöt. Kompostointirekisteriin merkitään kompostointi-ilmoitusten avulla kerätyt tiedot. Kompostitietojen avulla arvioidaan Suomessa kotitalouksissa kierrätetyn biojätteen määrää, jotta se voidaan huomioida Suomen kierrätysasteen laskennassa EU:n direktiivin edellyttämällä tavalla.